Vizyonumuz

Vizyonumuz

                                                      VİZYONUMUZ

                                             Vizyonumuz; kaliteli, başarılı, güvenilir ve fark yaratan seçkin bir kurum olmaktır.

               Çocuğun erken yaşta eğitilmesinin önemini vurgulayanlardan biri olan Quantilianus şöyle der: “Yünlerin beyazlığına boyalarla verilen renk silinmez. Bu yüzden çocuğun ilk yıllarında , henüz tam bir biçim almamış olan zihnine verilecek bilgilerin ve örnek alacağı kişilerin özenle seçilmesi gerekir.”
Bu yünlerin beyazlığına boyalarla rengi verecek ve örnek olacakların başında ise “AİLELER” ve “EĞİTİMCİLER” gelmektedir.

               Amacımız; Öncelikle sevginin, güven duygusunun kazandırılmasını hedef alıp, eğitim-öğretim faaliyetlerinde, çocukların yaş özelliklerini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurup, uygun şartları hazırlayarak, çocukların ilk okul yaşantılarında “OKUL SEVGİSİ” sağlamaktır.
Bazı uygulamalarda gördüğümüz şekliyle eğitim, öğrencilerin kendilerine sunulan bilgileri ezberleyip, istendiği zaman ve şekilde aynen tekrarlamasından ibarettir. Oysa eğitimin en genel hedefi, ezberlenen bilgiyi, doğru yanıt olarak öğretmene tekrarlayan çocuk yerine, nasıl öğrenileceğini ve düşünmeyi bilen bireyler kazandırmaktır. Başka bir deyişle eğitim, 21. yy. da yaşayabilmek, çalışabilmek ve her türlü ortama uyum sağlayabilmek için, yaratıcı, problem çözme becerilerine sahip ve kendi kendine yeterli olmayı hedefler. İsmail Karaca Anaokulu, 3-6 yaş döneminin ve okul öncesi eğitimin öneminin bilincinde, eğitim felsefesini oluşturmuştur.