JİMNASTİK VE ZUMBA

JİMNASTİK VE ZUMBA

Zumba ve jimnastik eğitimi

Çocukluk döneminde fiziksel aktivitelere katılımın olumlu etkileri

· Büyüme ve gelişmenin daha iyi olması
· Aktif yaşam biçimi kazandırılması 
· İleride oluşabilecek hastalık risklerini azaltma
· Vücut sağlığının olumlu etkilenmesi
· Fiziksel uygunluk (fitnes) sağlanması
· Aşırı kilo alımının önlenmesi
· Kemik yoğunluğunun artırılması
· Fiziksel yeteneklerin gelişimi 
· Vücudun hareket kabiliyetini anlama ve değerlendirme 
· Entelektüel gelişime katkı sağlama 
· Kişisel ve sosyal gelişime katkı sağlama 
· Kendine güveni geliştirme 
· Yaratıcı doğal yetenekleri geliştirme 
· Stresle baş edebilme yeteneğini kazanma 
· Ruhsal iyilik ve gelişme, kendini daha iyi hissetme,
· Bir konuya yoğunlaşma (konsantrasyon) yeteneğini kazanma
· Hoşgörü, iyi iletişim, saygı duyma, kendini tanıma, sebat etme, hedef koymayı öğrenme, zaman yönetimi becerisi kazanma, zorluklarla mücadele yeteneği kazanma, takım çalışmasını öğrenme gibi birçok olumlu kişilik özellikleri kazanma;
· Kötü alışkanlıkların edinilmesini önleme