Montessori Eğitimi

Montessori Eğitimi

Sıradışı bir okul... İSMAİL   KARACA   ANAOKULU

        İsmail Karaca Anaokulu; öğrenci, öğretmen, aile ve kurum ile bütünleşen ve bu anlayış doğrultusunda öncelikli olarak Montessori Eğitimi uygulayan bir kurumdur. 

Kültürel değerlerini göz önünde tutarak, daima kendini geliştirip yenileyerek, içinde bulunduğu dünyayı doğru algılayıp buna göre yorumlayarak geleceğine yön verebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlar. " İsmail Karaca Anaokulu"nun yetiştirdiği bireyler, sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel becerileri gelişmiş, sevgi ve saygı duygusunu kazanmış bireylerdir.

Gücümüzün ve mutluluğumuzun kaynağı işte budur...